Schrijvers archief Qllect.nl

doorQllect.nl

Facturen met iDeal-link veel sneller betaald

Een digitale factuur met de mogelijkheid om deze direct via iDeal te voldoen, wordt gemiddeld al binnen één week voldaan. Waarvan zeventig procent zelfs binnen 24 uur. Toch staat gemiddeld een factuur in Nederland nog altijd 36 dagen open.

Een rekening wel of niet betalen is steeds meer een kwestie van tijd en gemak. Steeds meer mensen gebruiken alleen nog maar hun mobiele telefoon voor de bankzaken.

Bijna alle facturen komen binnen per email, maar als je die niet direct betaald, is de kans groot dat je het vergeet.

Waarom iDeal dan intergreren in je debiteurenbeheer?
Met één klik zit uw klant in de app van de bank, en hoeft alleen maar de betaling goed te keuren. Alle zaken zoals betalingsreferentie, bankrekening, tenaamstelling en dergelijke zijn al geregeld.
Het betalen kan in 30 seconden gedaan zijn. Je ziet dus dat mensen dan veel eerder geneigd zijn om dat te doen, zolang je het maar makkelijk voor ze maakt.
Met Qllect.nl bied u standaard betaling via iDeal aan met het versturen van uw herinneringen en aanmaningen én in het online klantenportaal van uw klant.

Een ander bijkomend voordeel: door het automatiseren van uw debiteurenbeheer is het versturen van een herinnering of aanmaning een fluitje van een cent. Bijna twee derde van alle ondernemers doet hun debiteurenbeheer nog in Excel.
Veelal omdat de registratiemogelijkheden of het maatwerk instellen van hun debiteurenbeheer in hun boekhoudpakket minimaal zijn. Een tijdrovend karwei dus, dat ook nog eens foutgevoelig is en moeilijk op te volgen.
Minder tijd kwijt aan je debiteurenbeheer door het versturen van herinneringen te automatiseren, die dan ook nog eens veel sneller betaald worden. Wat wil je als ondernemer eigenlijk nog meer?
Meer weten over hoe u ook sneller betaald kan worden (en makkelijker uw debiteurenbeheer kunt inrichten)?

Bekijk direct de voordelen van Qllect.nl

doorQllect.nl

Het is weer tijd voor uw BTW-aangifte. Let u op de BTW-teruggave op oninbare vorderingen?


Iedere onderneming krijgt er weleens mee te maken: klanten betalen hun factuur slechts voor een gedeelte of zelfs helemaal niet. Als na al uw inspanningen blijkt dat de factuur niet inbaar is, kunt u de door u eerder afgedragen BTW terugvragen.

Vanaf 1 Januari 2017 wijzigde de regeling voor teruggaaf BTW op oninbare vorderingen. Uw verzoek om teruggaaf van de BTW, kan op grond van deze wetswijzing sneller en eenvoudiger. De datum 1 januari 2018 is hierbij van belang!

BTW-teruggave op oninbare vordering van vóór 1 januari 2017
Wanneer uw klant uw factuur gedeeltelijk of helemaal niet betaald heeft ontstaat het recht op teruggaaf van de BTW uiterlijk één jaar na de datum waarop de vergoeding opeisbaar is geworden. De teruggaaf moet worden gedaan in het tijdvak waarin het recht op teruggaaf is ontstaan. Daarom is de datum 1 januari 2018 van belang. Er geldt een overgangsrecht waarbij wordt aangenomen dat vordering van vóór 1 januari 2017 op 1 januari 2018 als oninbaar worden aangemerkt.
Dus heeft u oninbare vorderingen van vóór 1 januari 2017 en wilt u de BTW terugvragen?
Dan moet u dat doen in de aangifte over het eerste tijdvak van 2018. Wanneer u kwartaalaangifte doet, dan moet u dus nu de BTW terugvragen in uw BTW-aangifte.

BTW-teruggave op oninbare vorderingen van na 1 januari 2017
Voor uw oninbare vorderingen van na 1 januari 2017 geldt dat de BTW in het betreffende tijdvak teruggevraagd moet worden, uiterlijk één jaar na opeisbaarheid. Wat dus inhoud dat u bij elke BTW-aangifte moet controleren of er oninbare vorderingen zijn, waarbij de opeisbaarheid van uiterlijk één jaar verstreken is, om de BTW in het juiste tijdvak terug te vragen. Bij het vaststellen van de éénjaarstermijn dient u rekening te houden met de betalingstermijn.

Voorbeeld
U heeft een oninbare factuur met factuurdatum 17 januari 2017. Deze factuur heeft een betalingstermijn van 14 dagen en zou dus 1 februari 2017 betaald moeten zijn.
U stelt het éénjaarstermijn vast en deze factuur wordt als oninbaar geacht op 1 februari 2018. Wanneer u kwartaalaangifte doet, valt dit in het eerste tijdvak van 2018. U vraagt dus de BTW van deze factuur terug in uw eerste kwartaalaangifte 2018.

Hoe werkt het bij een betalingsregeling of lening
Wanneer uw klant uw factuur niet betaald, zult u uiteraard de nodige acties ondernemen om de factuur alsnog betaald te krijgen. In sommige gevallen komt dit tot een betalingsregeling, waarmee uw klant de factuur in afgesproken termijnen betaald.
Wat als uw klant, ondanks de betalingsregeling, de factuur alsnog niet (volledig) betaald? Dan moet u, na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, één jaar optellen om het teruggavemoment te bepalen en dit in het juiste tijdvak terug te vragen.

Als er hierbij sprake is van een geldlening, dan verspeelt u uw recht op BTW-teruggave.

Heeft u vragen of wilt u advies over de BTW teruggave oninbare vorderingen? Neemt u gerust contact met ons op!

doorQllect.nl

Betalen uw klanten al via iDEAL? In 2018: iDEAL voor iedereen via bankierenapps.

Betalen uw klanten al via iDEAL?
In 2018: iDeal QR voor iedereen!

Het gebruik van iDEAL voor veilige, cashloze betalingen tussen consumenten heeft in 2017 een grote vlucht genomen. Die betalingen zijn mogelijk met betaalverzoeken via bankapps en bijvoorbeeld via Marktplaats.

De sterke groei van iDEAL is mede te danken aan de nog steeds snel groeiende online handel (e-commerce) in Nederland. iDEAL groeide de afgelopen jaren echter sneller dan de markt, waardoor het een marktaandeel van 57 procent in de e-commerce heeft verworven. Inmiddels bieden webwinkels uit 60 landen iDEAL als betaalmiddel aan Nederlandse consumenten aan. Buiten de traditionele e-commerce heeft iDEAL ook een sterke positie ingenomen, bijvoorbeeld voor het online betalen van facturen, gemeentebelastingen, prepaid telefoontegoeden en verkeersboetes.

In 2018: iDEAL QR voor iedereen

In 2018 gaan banken hun mobiele apps uitbreiden met de mogelijkheid om iDEAL QR-codes te scannen. Alle 8 miljoen Nederlandse gebruikers van mobiele bankapps kunnen dan iDEAL QR-codes op kassabonnen, papieren facturen, aanmaningen of beeldschermen met hun smartphone scannen. Zo kunnen ze in nog meer situaties veilig met iDEAL betalen.

iDEAL en Qllect.nl

Wilt u ook uw klanten de gelegenheid geven om hun facturen via iDEAL te betalen? Dat kan in Qllect.nl heel gemakkelijk via een klantenportaal (geheel in uw huisstijl). Uw klanten kunnen hier hun facturen inzien en direct betalen.

Mocht uw klant alsnog niet betalen, worden er via Qllect.nl automatisch herinneringen en aanmaningen verzonden (online en offline) allemaal voorzien van een betaallink en een QR-code.

Zo speelt u dus heel gemakkelijk in op de behoefte van uw klanten én voorziet u uw klanten in betaalgemak, waardoor uw rekeningen sneller betaald zullen worden.

U bent dus helemaal gereed voor de sterk groeiende vraag naar online betaalmogelijkheden.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend advies of presentatie.

doorQllect.nl

“Ik ben toch zeker Sinterklaas niet!”

December is begonnen! Het einde van het jaar nadert. Nadat u weer de traditionele Decemberstress doorstaan heeft, heeft u wellicht nog even tijd om terug te blikken over het voorbij gevlogen jaar 2017 en uw doelstellingen voor 2018 nog eens te bekijken. Vergeet dan zeker uw debiteurenbeheer niet!
Openstaande facturen kunnen grote invloed hebben op de financiële gezondheid van uw organisatie. Misschien heeft u zelfs de ervaring dat u een goede relatie met uw klant verloren bent door een openstaande post.
Denkt u bij uw debiteurenbeheer ook weleens: “Ik ben toch zeker Sinterklaas niet!” Heeft u het goede voornemen om in 2018 uw debiteurenbeheer te optimaliseren? Dan bent u zeker benieuwd naar de voordelen van een consequent, overzichtelijk en flexibel debiteurenproces. Lees dan verder…

Wat is het voordeel van het optimaliseren van uw debiteurenbeheer?
Wist u dat uw liquiditeitspositie en uw DSO in relatief korte tijd fors kan verslechteren? Wist u dat wanneer u de teugels van uw debiteurenbeheer, om welke reden dan ook, laat vieren u een financieel risico neemt? Wanneer u constant aan het roer van uw debiteurenbeheer blijft staan, kunt u zelf invloed uitoefenen op uw betalingsproces.

Verlagen van uw risico
Wanneer u vroeg tijdig, na het vervallen van de betalingstermijn, contact met u klant opneemt komt u er in een vroeg stadium al achter wat de reden is dat uw klant niet tijdig betaald heeft. Hierdoor kunt snel anticiperen op de situatie. U kunt met uw debiteur afspraken maken of andere maatregelen nemen om verdere schade te voorkomen.

Verhoog de klanttevredenheid
Een belangrijke reden voor het uitblijven van de betaling van uw klant, kan zijn dat uw klant niet akkoord is met uw factuur. Door deze oorzaak tijdig te achterhalen, zorgt u er niet alleen voor dat de factuur sneller betaald zal worden, hiermee verhoogt u ook de klanttevredenheid van uw debiteur. Daarnaast geeft het u een goed inzicht hoe uw klanten de kwaliteit van uw organisatie ervaren.

Verbeter uw cashflow

Uw openstaande posten is een aanzienlijk deel van uw werkkapitaal. Het consequent benaderen van uw debiteuren zal resulteren in een snellere betaling van uw facturen. Het levert u direct liquide middelen op.

Qllect.nl
kan u helpen om snel grote stappen te maken in het optimaliseren van uw debiteurenbeheer en biedt u hiervoor de perfecte oplossing. Samen met u realiseren wij een optimaal debiteurenbeheer, waarbij u al snel positieve resultaten zult zien.
Een direct voordeel is de aanzienlijke kostenbesparing waarvan u zult profiteren. Met Qllect.nl kunt u efficiënter werken, krijgt u eerder de betalingen binnen van uw vervallen facturen. Hierdoor bespaart u niet alleen geld, maar ook kostbare tijd en moeite die u nu anders kunt inzetten. Dat willen we toch allemaal?

doorQllect.nl

Uw debiteurenbeheer digitaliseren: een gevaar, of een uitkomst?

De digitalisering in de financiële wereld is de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. Ook op het gebied van debiteurenbeheer. Steeds meer transformeert de wereld van debiteurenbeheer van een menselijk proces naar een digitaal proces. Is de digitalisering van debiteurenbeheer een gevaar of een uitkomst?

Bij veel van onze klanten bestaat in het begin twijfel. Is een digitaal proces voldoende klantgericht of biedt het vooral efficiëntievoordelen voor hun organisatie? Is er in het digitale proces nog ruimte voor menselijk contact of oog voor de persoonlijke situatie van de debiteur?

In een tijdperk waar klantbeleving centraal staat, is digitalisering noodzakelijk. Een nieuwe generatie consumenten verwacht direct een oplossing voor problemen, continu beschikbaarheid en vooral gebruiksgemak en flexibiliteit. Deze verwachtingen hebben direct invloed op uw contactmomenten met de consument en dus zeker ook uw debiteurenbeheer.

Wij zijn van mening dat de menselijke factor altijd een belangrijke rol zal spelen. Digitalisering moet niet betekenen dat de menselijke factor komt te vervallen, maar het moet juist de klantervaring verbeteren. Qllect.nl helpt u daarbij.

Door uw eigen klantenportaal in te richten geheel naar uw wensen en uw proces, geeft u uw klanten een continu beschikbaarheid van hun facturen. Elke debiteur is uniek. Uw klanten kunnen online hun eventuele klachten registreren, zodat u deze efficiënt en consequent kunt behandelen.

Doordat uw klanten direct inzicht hebben in hun facturen, zullen uw facturen sneller betaald worden. Daarnaast is het betaalproces binnen Qllect.nl makkelijk gemaakt voor uw klanten, zodat uw facturen online betaald kunnen worden.

Qllect.nl digitaliseert alle randzaken van het debiteurenbeheer, maar u behoudt altijd zelf de controle. Zo ontstaat er meer ruimte voor het echte mensenwerk: het persoonlijk contact met uw klanten.

doorQllect.nl

Ontzorgen, maar dan ook echt….

Het klinkt cliché, maar wanneer je als ondernemer binnen de organisatie bent ontdaan van het op papier versturen van facturen en de daaropvolgende herinneringen bij wantbetaling, dan mag je dat toch echt ontzorgen noemen.

Dus voor de debiteuren waarvan geen e-mailadres bekend is, maken wij het mogelijk om het versturen van papieren documenten vanuit onze software aan te leveren bij de postbezorger, die deze voor u print, inpakt en zal bezorgen op de bestemming wanneer u het wilt. Uiteraard met een bevestiging van de bezorging binnen onze software.

Qllect.nl maakt het binnenkort allemaal mogelijk.

Met Sandd is besproken hoe deze oplossing binnen onze software gerealiseerd kan worden en zien geen beperkingen om dit op korte termijn u aan te kunnen bieden. Houd onze website in de gaten voor de scherpe tarieven en wanneer het operationeel is.

Weer een slimme toevoeging aan de mogelijkheden van Qllect.nl om voor een veel beter credit management en debiteurenbeheer te zorgen.